Het melden van klachten

Tempo-Team vindt de kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht zeer serieus. Wanneer er een klacht is over de dienstverlening van Tempo-Team, dan ontvangen wij deze graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Tempo-Team heeft een klachtenregeling voor zowel werkgevers als voor werknemers. 

Klachtenlijn
Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Tempo-Team en je er met jouw contactpersoon op de vestiging niet uitkomt, dan kun je de klacht via de gratis klachtenlijn 0800 777 71 11 of via het klachtenformulier indienen. Binnen veertien dagen ontvang je een reactie op de klacht.

Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Indien je jouw gegevens aan ons verstrekt, geef je ons toestemming om je te benaderen over onze dienstverlening. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.

Klachtenformulier werkgevers

Alle cijfers achter elkaar

Omschrijf hier de klacht en geef daarbij aan wat er al gedaan is om de klacht te verhelpen.

Indien aanwezig, voeg hier de reactie van de verantwoordelijke manager of diens vervanger toe.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de bepalingen van de klachtenregeling van Tempo-Team.