Het melden van klachten

Tempo-Team vindt de kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht zeer serieus. Wanneer er een klacht is over de dienstverlening van Tempo-Team, dan ontvangen wij deze graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Tempo-Team heeft een klachtenregeling voor zowel werkgevers als voor werknemers. 

Kwaliteitslijn

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Tempo-Team en je er met jouw contactpersoon op de vestiging niet uitkomt, dan kun je de klacht via de gratis Kwaliteitslijn 0800 777 71 11 of via het klachtenformulier indienen. Binnen veertien dagen ontvang je een reactie op de klacht.

Klachtenprocedure

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Tempo-Team. Hij of zij leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee helemaal akkoord verklaart. Hij of zij informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht.

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden. Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klant. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.

Meld hier je klacht

Bekendheid met klachtenregeling *

een gebroken link op onze website melden.

  Melden van (een vermoeden van) een datalek

  Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij dit direct te melden.
  Maak hiervoor gebruik van dit formulier ┬╗ 

  Er is sprake van een datalek indien jij of een ander onbedoeld inzage kreeg in persoonsgegevens van een ander of indien er sprake is van verlies van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: 1) in je Mijn Tempo-Team account zijn persoonsgegevens (loonspecificatie, BSN, NAW gegevens etc.) zichtbaar van iemand anders, of (een deel van) jouw gegevens in Mijn Tempo-Team zijn verdwenen. 2) Je werd gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen op een website waarvan je twijfelt of deze wel van Tempo-Team afkomstig is.

  Heb je een HR-uitdaging?

  Is er binnen je bedrijf een HR-uitdaging en kom je er zelf even niet uit? Neem dan contact op! Geen uitdaging is ons te gek.