Het melden van klachten

Tempo-Team vindt de kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht zeer serieus. Wanneer er een klacht is over de dienstverlening van Tempo-Team, dan ontvangen wij deze graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Tempo-Team heeft een klachtenregeling voor zowel werkgevers als voor werknemers. 

Klachtenlijn
Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Tempo-Team en je er met jouw contactpersoon op de vestiging niet uitkomt, dan kun je de klacht via de gratis klachtenlijn 0800 777 71 11 of via het klachtenformulier indienen. Binnen veertien dagen ontvang je een reactie op de klacht.

Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Indien je jouw gegevens aan ons verstrekt, geef je ons toestemming om je te benaderen over onze dienstverlening. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.

Klachtenformulier werkgevers

Bekendheid met klachtenregeling *

  Melden van (een vermoeden van) een datalek

  Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij dit direct te melden.
  Maak hiervoor gebruik van dit formulier » 

  Er is sprake van een datalek indien jij of een ander onbedoeld inzage kreeg in persoonsgegevens van een ander of indien er sprake is van verlies van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: 1) in je Mijn Tempo-Team account zijn persoonsgegevens (loonspecificatie, BSN, NAW gegevens etc.) zichtbaar van iemand anders, of (een deel van) jouw gegevens in Mijn Tempo-Team zijn verdwenen. 2) Je werd gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen op een website waarvan je twijfelt of deze wel van Tempo-Team afkomstig is.

  Heb je een HR-uitdaging?

  Is er binnen je bedrijf een HR-uitdaging en kom je er zelf even niet uit? Neem dan contact op! Geen uitdaging is ons te gek.