Het melden van klachten

Tempo-Team vindt de kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht zeer serieus. Wanneer er een klacht is over de dienstverlening van Tempo-Team, dan ontvangen wij deze graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Tempo-Team heeft een klachtenregeling voor zowel werkgevers als voor werknemers. 

Klachtenlijn
Wanneer u een klacht heeft over de dienstverlening van Tempo-Team en u er met uw contactpersoon op de vestiging niet uitkomt, dan kunt u de klacht via de gratis klachtenlijn 0800 777 71 11 of via het klachtenformulier indienen. Binnen veertien dagen ontvangt u een reactie op uw klacht.

Klachtenformulier werkgevers

Indien u een klacht wilt indienen bij Tempo-Team dan kunt u hiervoor dit formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht. Een anonieme klacht kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Alle cijfers achter elkaar

Omschrijf hier de klacht en geef daarbij aan wat er al gedaan is om de klacht te verhelpen.

Indien aanwezig, voeg hier de reactie van de verantwoordelijke manager of diens vervanger toe.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de bepalingen van de klachtenregeling van Tempo-Team.