Outsourcing

Totale ontzorging bij uw flexibele arbeidsvraagstuk. Outsourcing oftewel ‘het aannemen van werk’ (contracting) is letterlijk het uitbesteden van een deel van uw arbeidsorganisatie. Voor bepaalde processen is dit al zeer gebruikelijk; denk maar aan bedrijfskantines of de schoonmaak. Binnen de omgeving van de eigen organisatie worden deze onderdelen volledig gerund door een externe partij. Dit kan ook een slimme oplossing zijn voor andere onderdelen van uw organisatie.

Onze werkwijze

Bij projecten is het belangrijk dat vooraf de doelstellingen en het plan van aanpak helder zijn. Wij werken volgens een vast stramien en houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Vanzelfsprekend gaan we met uw input direct aan de slag. Zo komen we tot het beste resultaat.

Tempo-Team Outsourcing gaat een resultaatsverplichting met u aan. Zowel waar het gaat om tijd, kwaliteit als budget. 
Hierdoor is uw project bij ons altijd ‘in control’.
Lees meer over Outsourcing met Tempo-Team

Verschillende vormen van outsourcing

Tempo-Team Outsourcing heeft haar dienstverlening in drie categorieën onderverdeeld.

Aannemen van werk

  • het tijdelijk of duurzaam overnemen van operationele werkprocessen en piekbelastingen. Wij richten op locatie een autonome organisatie in en werken met de organisatiemiddelen die u ter beschikking stelt
  • assemblagewerkzaamheden
  • in- en ompakwerkzaamheden
  • concentreren op uw kernactiviteit

Business Process Outsourcing (BPO)

  • het structureel overnemen van operationele werkprocessen en piekbelastingen waarbij Tempo-Team Outsourcing zowel huisvesting als organisatiemiddelen ter beschikking stelt
  • assemblagewerkzaamheden
  • in- en ompakwerkzaamheden