Campagnevoorwaarden

  • Voldoet de kandidaat niet aan uw wensen en beëindigt u de met de kandidaat overeengekomen proeftijd, dan heeft u recht op terugbetaling van de door u betaalde werving en selectiefee.
  • Deze campagnevoorwaarden gelden uitsluitend voor Werving en Selectie opdrachten die in de periode van 1 september 2016 t/m 31 december 2016 worden uitgezet bij Tempo-Team.
  • Deze actie geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor meer dan 6 maanden en waarin een proeftijd is overeengekomen.
  • Indien u de arbeidsovereenkomst met de kandidaat binnen de overeengekomen proeftijd beëindigt  en u deze kandidaat binnen 1 jaar alsnog in dienst mocht nemen,  bent u alsnog de werving en selectiefee - conform de algemene voorwaarden van Tempo-Team- aan Tempo-Team verschuldigd.
  • Op alle Werving en Selectie opdrachten aan Tempo-Team zijn de Algemene Voorwaarden voor het werven, selecteren en ter beschikking stellen van arbeidskrachten per 30 maart 2015 van toepassing Deze campagnevoorwaarden zijn een aanvulling op voornoemde voorwaarden van Tempo-Team.
  • De fee wordt verwerkt met openstaande facturen of, indien niet van toepassing, terugbetaald binnen een periode van 30 dagen