Vacaturemeldingsformulier / Job vacancy form

Verklaring omtrent het gedrag
Een VOG (verklaring omtrent gedrag) is verplicht gesteld door Mars voor alle tijdelijke medewerkers (contractors). Deze verklaring dienen zij in bezit te hebben alvorens zij kunnen starten. Tempo-Team zorgt samen met de medewerker voor de aanvraag van dit document. NB. Houd rekening met een aanvraagtermijn van minimaal 1-2 weken.
Declaration of good behaviour
A declaration of good behaviour is required by Mars for all temporary workers (contractors). They need to obtain this document before commencing work. Tempo-Team will send the contractor an application form. Note. It will take at least 1-2 weeks before the document is issued.

Vacaturemeldingsformulier Mars / Job vacancy form Mars

alle cijfers achter elkaar / all figures consecutively

aantal uren per week / number of hours per week