Vacaturemeldingsformulier / Job vacancy form

Verklaring omtrent het gedrag

Een VOG (verklaring omtrent gedrag) is verplicht gesteld door Mars voor alle tijdelijke medewerkers (contractors). Deze verklaring dienen zij in bezit te hebben alvorens zij kunnen starten. Tempo-Team zorgt samen met de medewerker voor de aanvraag van dit document. NB. Houd rekening met een aanvraagtermijn van minimaal 1-2 weken.

Declaration of good behaviour

A declaration of good behaviour is required by Mars for all temporary workers (contractors). They need to obtain this document before commencing work. Tempo-Team will send the contractor an application form. Note. It will take at least 1-2 weeks before the document is issued.

Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Indien je jouw gegevens aan ons verstrekt, geef je ons toestemming om je te benaderen over onze dienstverlening. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.

Vacaturemeldingsformulier Mars / Job vacancy form Mars

Zal de kandidaat tijdens het werk in de fabriek komen? / Will the contractor (also) be working inside the factory? *
Tempo-Team gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens *