Paal en PERK stellen: vergroot het werkplezier

Streeft je bedrijf een hoger doel na? Zijn je mensen betrokken bij hun werk, hoe gaan ze om met tegenslag en hoe is de sfeer tussen de collega’s onderling? Dit zijn 4 belangrijke pijlers voor werkplezier. Zo niet de belangrijkste! Hoe is het hiermee gesteld bij jullie op de werkvloer? We leggen het PERK-model aan je uit.

PERK met hoofdletters, want het PERK-model zorgt voor werkplezier! En dat gaan we kort aan je uitleggen. Belangrijk, want dit model helpt iedereen (ook jou!) om met nóg meer plezier naar werk te gaan!

De afkorting PERK is uit het Engels komen overwaaien en staat voor Purpose (een hoger doel), Engagement (betrokkenheid), Resilience (veerkracht) en Kindness (vriendelijkheid). Iedereen leert wel wat van één van deze vier pijlers voor werkplezier.

Purpose: welk doel streef je na met de organisatie?

Met een hoger doel nastreven, wordt niet iets vaags bedoeld. Het gaat om: doet iemand iets wat bij hem past, iets waar ‘ie van houdt of in gelooft? Mensen die taken, opdrachten of werkzaamheden doen waar ze niks mee hebben, zijn moeilijk te motiveren en dus minder productief. Probeer met je organisatie niet alleen een zo’n hoog mogelijke winst te behalen, maar kijk bijvoorbeeld of je ook gebruik kan maken van duurzame producten als daar behoefte aan is. Of hou je mensen een skireis in het verschiet als bepaalde doelen worden behaald.

Engagement: zijn je mensen betrokken bij hun werk?

Is iedereen ook emotioneel betrokken bij het werk dat ze doen? Dit check je op basis van drie punten:

  1. Plezier: hebben je medewerkers leuk contact met elkaar?

  2. Autonomie: heeft iedereen de vrijheid om mee te denken over zijn/haar taken en ontwikkeling?

  3. Gaat je personeel op in het werk? Of zitten ze steeds op de klok te kijken tijdens werk het werken?

Resilience: hoe gaan je medewerkers om met tegenslag?

Hoe deal jij met tegenslagen? Sommigen mensen leren ervan, terwijl sommigen er dagen van wakker liggen. Iedereen gaat hier anders mee om. Aan de werkgever de taak om elk individu te helpen hiermee goed om te leren gaan. Introduceer bijvoorbeeld mindfulness. Zo leren mensen zich beter focussen op hun taak (lees: werk). Waarom dat belangrijk is? Uit onderzoek blijkt dat iedereen de helft van de tijd in zijn hoofd afdwaalt van het werk dat ‘ie doet. Dit maakt mensen niet alleen minder productief, ook somber.

Kindness: respect maakt plezierig

Gaan je werknemers vriendelijk met elkaar om? Respect op de werkvloer is heel belangrijk. Zorg ervoor dat mensen hun spullen met elkaar delen, naar elkaar luisteren en complimenten aan elkaar geven. Met een beetje empathie, compassie en dankbaarheid wordt het voor iedereen een stuk plezieriger op de werkvloer. En de samenwerKing wordt er nog een stuk beter van ook!

Meer tips over hoe je personeel aan je bindt en hoe je het werkplezier vergroot op de werkvloer? Lees onze blog over aantrekkelijk werkgeverschap.

Hèt Grote Werkplezier onderzoek

Werkplezier: 72% van werkend Nederland vindt dit erg belangrijk en dit zit hem vooral in kleine geluksmomenten tijdens de werkdag. Hoe kan je hier als werkgever een bijdrage aan leveren?