Diversiteit en inclusie bij de overheid: maak een eerlijk diversiteitsbeleid

Een eerlijk diversiteitsbeleid is cruciaal. Zeker bij overheidsorganisaties moet iedereen mee kunnen doen om zo zijn of haar talent te benutten. Hoe zorg je ervoor dat diversiteit en inclusie breed wordt gedragen binnen een organisatie? We leggen je graag onze werkwijze uit en hebben een handige checklist voor je opgesteld! 

Direct even bellen?

Op deze pagina:

Waarom een diversiteitsbeleid voor overheidsorganisaties?

Een diversiteitsbeleid, ook een wel inclusief beleid genoemd, is in onze ogen zorgen voor een arbeidsmarkt waarin iedereen optimaal en op zijn eigen manier kan participeren; ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook.

Dat betekent: ‘al het talent benutten, niemand aan de kant’. Dit is dan ook ons streven bij het opstellen van goed diversiteitsbeleid. Wij zien én kennen de kansen en mogelijkheden voor iedereen binnen de overheid en weten hoe we mensen in hun kracht moeten zetten. 

Belang diversiteitsbeleid voor gemeenten

Een goed diversiteitsbeleid is niet alleen goed omdat het discriminatie tegengaat. Het is als lokale overheid ook verplicht vanuit de Participatiewet. En ook de nieuwe Wet inburgering biedt gemeenten een extra prikkel om zich in te zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Voordelen diversiteitsbeleid lokale overheden:

 • door inclusiviteit in de eigen organisatie te stimuleren, wordt het personeelsbestand een doorsnede van de samenleving. Dit maakt je aantrekkelijk als werkgever;
 • door het voortouw te nemen met een goed diversiteitsbeleid, draag je als gemeente actief bij aan het bestrijden van discriminatie;
 • door te bemiddelen voor bijstandsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders in de zoektocht naar werk, help je lokale bedrijven actief bij hun zoektocht naar geschikt personeel;  
 • door inclusie en diversiteit hoog op de agenda te zetten, draag je actief bij aan het naleven van Artikel 1 in de grondwet.

Vraagstukken diversiteit en inclusie op de werkvloer

Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben wat de verschillen zijn tussen diversiteit en inclusie. Diversiteit draait om: welke verschillende type mensen zijn er? En inclusiviteit draait om: kan iedereen helemaal zichzelf zijn binnen een organisatie?

Als onderdeel van Randstad Groep Nederland (RGN) steunen we bij Tempo-Team het werk van de Goldschmeding Foundation. Zij doen onder andere uitgebreid onderzoek naar Inclusive Employment, waarop wij mede onze werkwijze baseren.

De weg naar inclusief werkgeverschap is er één van de lange adem en draait om concrete zaken als:

 • hoe zorgen we ervoor dat ouderen met een niet-westerse achtergrond worden uitgenodigd op sollicitatiegesprekken?;
 • hoe zorgen we ervoor dat iedereen op de werkvloer comfortabel is met hun seksuele geaardheid?;
 • hoe verkleinen we de man-vrouw verhouding op stakeholderposities?;
 • hoe maken we (digitale) communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk?;
 • hoe faciliteren we gebedsruimtes voor gelovigen binnen organisaties?;
 • hoe maken we kantoren rolstoelvriendelijk?.

Checklist arbeidsdiscriminatie

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft in samenwerking met TNO een checklist arbeidsdiscriminatie opgesteld. Hierin ontdek je snel wat jullie als organisatie of lokale overheid kunnen verbeteren rondom het diversiteitsbeleid bij werving en selectie. 

 • Ben jij je bewust van je eigen vooroordelen en stereotype denkbeelden? 
 • Ben je op de hoogte van de twaalf gronden op basis waarvan arbeidsmarktdiscriminatie kan optreden tijdens het recruitmentproces? 
 • Krijgen alle betrokkenen bij het recruitmentproces binnen jouw organisatie voorlichting om arbeidsmarktdiscriminatie te herkennen, te voorkomen en aan te pakken?
 • Zijn er binnen jouw organisatie beleid en richtlijnen aanwezig om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen?
 • Neemt jouw organisatie een duidelijk standpunt in over arbeidsmarktdiscriminatie?
 • Werken jullie tijdens het recruitmentproces samen met andere partijen?
 • Stem je de functie-eisen met alle betrokkenen bij het recruitmentproces af? 
 • Ben jij je ervan bewust dat woord- en beeldgebruik in de vacature van invloed zijn op de doelgroepen die worden bereikt?
 • Zijn jullie je ervan bewust welke doelgroepen bereikt worden met de door jullie gekozen wervingskanalen?
 • Hanteren jullie een eenduidige werkwijze bij het beoordelen van de cv’s en brieven van kandidaten? 
 • Zijn er binnen jouw organisatie verschillende mensen vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie? 
 • Hanteren jullie een eenduidige werkwijze tijdens het sollicitatiegesprek?
 • Maken assessments onderdeel uit van de sollicitatieprocedure?
 • Hanteren jullie een werkwijze om het aannemen van een kandidaat op onderbuikgevoel te voorkomen? 

Voor meer toelichting en handvatten bij de vragen: download de Checklist Arbeidsdiscriminatie of neem gewoon even contact met ons op! 

Neem direct contact op!

Actieplan diversiteit en inclusie

Een ander belangrijk onderdeel waarmee we bij overheidsorganisaties aan de slag gaan, is de ‘Handreiking partnerships voor meer banen’. Dit is hét startpunt voor publieke opdrachtgevers om samen met opdrachtnemers zoals wij meer banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

De handreiking bestaat uit 5 stappen:

 1. Actieplan maken en draagvlak creëren
 2. De mogelijkheden verkennen bij:

  1. aanbestedingen (nieuwe inkoopopdrachten)

  2. binnen bestaande contracten

 3. Banen realiseren

 4. Monitoring en evaluatie verzorge

 5. De aanpak borgen in beleid.

Meer weten over hoe we samen een actieplan kunnen opstellen? Download de complete handreiking of neem even contact met ons op!

Neem direct contact op!

Voorbeelden goed diversiteitsbeleid

Hoe ziet zo’n samenwerkingsverband rondom een goed diversiteitsbeleid met Tempo-Team eruit? Dat lees je hieronder aan de hand van oplossingen die we samen met overheidsorganisaties hebben opgeleverd.

Bekijk alle oplossingen Neem direct contact op!