Detacheren

Bij detacheren gaat de flexwerker een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan met Tempo-Team. Binnen deze overeenkomst kan hij werken bij diverse opdrachtgevers. Detacheren biedt voor verschillende personeelsvraagstukken een oplossing, bijvoorbeeld voor tijdelijke onderbezetting, een project of detachering van specialistische functies.

De voordelen voor jou:

  • de gedetacheerde heeft bewezen expert te zijn binnen zijn vakgebied of beschikt over specifieke kennis
  • flexibiliteit, continuïteit en binding met de flexwerker
  • vrijwaring van de werkgeversrisico’s (ziekte en leegloop)
  • zekerheid van personeel met behoud van flexibiliteit (bijv. bij verhuizing, reorganisatie, personeelsstop)
  • je hebt geen omkijken naar de salarisadministratie en personeelsbegeleiding (pensioen, ziekteverzuimbegeleiding in samenwerking met de arbodienst, functioneringsgesprekken, etc)
  • langere ter beschikkingstelling dan de 3x2x6 regel uit het ketensysteem
  • je kunt de detacheringsperiode zien als een verlengde proeftijd

Ook kun je met Tempo-Team in gesprek over de mogelijkheden om de gedetacheerde na de detacheringsperiode zelf in dienst te nemen. Bekijk de mogelijkheden van detacheren »