Verlof bij adoptie en pleegzorg: alles wat je moet weten als werkgever

Krijgt je werknemer een adoptie- of pleegkind? Superleuk! En jaaa, ook al is het anders dan een bevalling, ook bij adoptie of pleegzorg heeft je werknemer recht op verlof. Wel zo fijn als het gezin aan elkaar kan wennen, toch? Voor jou als werkgever gelden iets andere regels dan bij geboorte- en zwangerschapsverlof en precies die regels lichten wij hier voor je toe. Dus wil jij weten wat je als werkgever moet regelen voor de aanstaande ouder? Lees dan snel verder!

>> Wil je snel weten hoe je het adoptie- en pleegzorgverlof regelt? Download onze superhandige checklist, zodat je weet wat jij moet doen. Tempo-Team to the rescue!

Wat is adoptie- en pleegzorgverlof?

Noouu, als je werknemer een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, dan is het goed voor de binding van het kind met de ouders als ze tijd met elkaar doorbrengen. Daarom is er sprake van adoptieverlof of pleegzorgverlof. Als werkgever mag je dit verlof NOOIT weigeren. Check?

Yess! Sinds januari 2019 is de periode van het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid naar maximaal 6 weken (voorheen 4 weken). Je werknemer mag ook minder weken opnemen. Het verlof moet binnen 26 weken opgenomen worden, dat betekent vanaf 4 weken voor de komst van het kind tot en met 22 weken erna. Ennnn je collega mag het zowel aaneengesloten als gespreid opnemen. Als werkgever kun je het verzoek tot gespreid opnemen (binnen die 26 weken) alleen afwijzen als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. 

Hoe werkt adoptie- en pleegzorgverlof?

Joehoe, goed nieuws! Tijdens het adoptie- en pleegzorgverlof betaalt UWV een uitkering, dat is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Die kun je als werkgever gewoon aanvragen. De uitkering geldt zowel voor mannen als vrouwen.

Zo vraag je een uitkering aan

Check als werkgever eerst wanneer je werknemer met verlof wilt gaan. Dan kun je maximaal 4 en minimaal 2 weken voordat het verlof begint de uitkering bij UWV aanvragen. Hoppaa! Het aanvragen van de uitkering gaat supersimpel digitaal via het werkgeversportaal. Je krijgt dan binnen 4 weken bericht. O ja, de uitkering duurt net zolang als het verlof en is 100% van het (maximum) dagloon. Lekkerrrr. 

Bij de aanvraag kun je als werkgever kiezen of UWV de uitkering aan jou uitbetaalt of rechtstreeks aan je werknemer. Het is het gebruikelijkst om de uitkering aan jezelf uit te betalen, zodat jij het weer kan doorgeven aan je eigen werknemer. Treedt je werknemer uit dienst tijdens het verlof? Dan kun je de uitkering beter direct aan de werknemer laten betalen. 

Dit is het verschil met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het grootste verschil met zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is de duur van het verlof. Zwangerschaps- en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken, terwijl adoptieverlof maximaal 6 weken duurt. Dit komt doordat er extra zorg en bescherming nodig is voor moeder en kind na een bevalling. Bij adoptie- en pleegzorgverlof is dat niet in die mate nodig. Duidelijk, toch? Mooi!

Meerdere adoptie- of pleegkinderen tegelijkertijd

Tjaaa, wat gebeurt er als je werknemer meerdere adoptie- of pleegkinderen tegelijkertijd krijgt? Simpel! Niet veel. Dan ontvangt hij of zij ook maar 1 keer een uitkering. Het is namelijk een eenmalige uitkering die maximaal 6 weken wordt uitbetaald door UWV, ook al krijg je meerdere kinderen! 

Krijgt je medewerker pas een jaar later een kind erbij? Dan heeft je medewerker natuurlijk gewoon weer recht op een uitkering.

Hebben adoptieouders of pleegouders ook recht op ouderschapsverlof?

De vader en de moeder hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof totdat het kind acht jaar is. Ook de volgende personen hebben hier recht op: de man die een kind erkent, adoptieouders en personen die op hetzelfde adres wonen als het kind en voor het kind zorgen. Het recht geldt per kind, dus bij een meerling bestaat er per kind recht op verlof. 

LET OP: het gaat om een recht op onbetaald verlof. Wel is in een aantal cao’s een volledige of gedeeltelijke vergoeding opgenomen. 

Schakel Tempo-Team in!

Wil je weten wat jij moet doen als een medewerker een kindje verwacht? Met welk soort verlof heb je te maken en hoe vraag je een uitkering aan? Je vindt het allemaal hier. 
>> Download onze superhandige checklist!

Zo regel je direct vervanging

Schakel Tempo-Team in! Als werkgever krijg je 100% van het adoptie- of geboorteverlof van het UWV. Bam! Gebruik dat geld voor tijdelijke vervanging. Die regelen we natuurlijk voor je, want je medewerker heeft alle handen vol, die zit echt niet op een ontplofte mailbox te wachten 😉
Schakel Tempo-Team in!

Anderen lazen ook: