Tempo-Team Payrolling

Tempo-Team Payrolling neemt u het administratief en juridisch werkgeverschap uit handen. Dat scheelt u veel tijd en verzekert u van kwalitatief hoogwaardig werkgeverschap. Wij zijn goed op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij uw werkgeversrisico’s over. Uw taken bestaan uit de werving en selectie van uw medewerkers alsmede de begeleiding op de werkplek.

Wij bieden u kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid op korte én lange termijn. En zijn altijd op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Wij garanderen u een betrouwbare dienstverlening, een transparant en makkelijk proces. Ons keurmerk voor professionele payrolling. 

In vijf eenvoudige stappen ontzorgen wij u

Welke taken neemt Tempo-Team u uit handen?

 • opstellen en beheren van de contracten
 • aanmelden van de medewerkers bij de belastingdienst
 • verzorgen van de salaris- en pensioenadministratie
 • inhouden en afdragen van werkgeverslasten
 • wekelijks uitbetalen van de salarissen
 • uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld
 • verstrekken van loonspecificaties en jaaropgaven;
 • beantwoorden van vragen over contract- en salariszaken
 • verzorgen van ziek- en betermeldingen;
 • begeleiden van zieke medewerkers volgens de Wet Verbetering Poortwachter
 • indien noodzakelijk inschakelen van een Arbo-dienst.

Wat doet u?

 • werving nieuwe medewerkers
 • bespreking arbeidsvoorwaarden met uw nieuwe medewerker, inclusief salaris
 • begeleiding, coaching en aansturing van de medewerker op de werkplek
 • u stuurt de medewerker het verzoek zich in te schrijven bij Tempo-Team Payrolling
 • digitale aanlevering van de gewerkte uren per medewerker via T-Point
 • vervanging bij afwezigheid van de medewerker.