Tempo-Team Payrolling

Tempo-Team Payrolling neemt je het administratief en juridisch werkgeverschap uit handen. Dat scheelt veel tijd en verzekert je van kwalitatief hoogwaardig werkgeverschap. Wij zijn goed op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij je werkgeversrisico’s over. Jouw taken bestaan uit de werving en selectie van jouw medewerkers alsmede de begeleiding op de werkplek.

Wij bieden je kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid op korte én lange termijn. En zijn altijd op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Wij garanderen je een betrouwbare dienstverlening, een transparant en makkelijk proces. Ons keurmerk voor professionele payrolling. 

In vijf eenvoudige stappen ontzorgen wij je

Welke taken neemt Tempo-Team je uit handen?

 • opstellen en beheren van de contracten
 • aanmelden van de medewerkers bij de belastingdienst
 • verzorgen van de salaris- en pensioenadministratie
 • inhouden en afdragen van werkgeverslasten
 • wekelijks uitbetalen van de salarissen
 • uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld
 • verstrekken van loonspecificaties en jaaropgaven;
 • beantwoorden van vragen over contract- en salariszaken
 • verzorgen van ziek- en betermeldingen;
 • begeleiden van zieke medewerkers volgens de Wet Verbetering Poortwachter
 • indien noodzakelijk inschakelen van een Arbo-dienst.

Wat doet u?

 • werving nieuwe medewerkers
 • bespreking arbeidsvoorwaarden met jouw nieuwe medewerker, inclusief salaris
 • begeleiding, coaching en aansturing van de medewerker op de werkplek
 • je stuurt de medewerker het verzoek zich in te schrijven bij Tempo-Team Payrolling
 • digitale aanlevering van de gewerkte uren per medewerker via T-Point
 • vervanging bij afwezigheid van de medewerker.