Tempo-Team Payrolling

Tempo-Team Payrolling neemt u het administratief en juridisch werkgeverschap uit handen. Dat scheelt u veel tijd en verzekert u van kwalitatief hoogwaardig werkgeverschap. Wij zijn goed op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij uw werkgeversrisico’s over. Uw taken bestaan uit de werving en selectie van uw medewerkers alsmede de begeleiding op de werkplek.

Wij bieden u kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid op korte én lange termijn. En zijn altijd op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Wij garanderen u een betrouwbare dienstverlening, een transparant en makkelijk proces. Ons keurmerk voor professionele payrolling. 

In vijf eenvoudige stappen ontzorgen wij u

Welke taken neemt Tempo-Team u uit handen?

 • Opstellen en beheren van de contracten;
 • Aanmelden van de medewerkers bij de belastingdienst;
 • Verzorgen van de salaris- en pensioenadministratie;
 • Inhouden en afdragen van werkgeverslasten;
 • Wekelijks uitbetalen van de salarissen;
 • Uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld;
 • Verstrekken van loonspecificaties en jaaropgaven;
 • Beantwoorden van vragen over contract- en salariszaken;
 • Verzorgen van ziek- en betermeldingen;
 • Begeleiden van zieke medewerkers volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Indien noodzakelijk inschakelen van een Arbo-dienst.

Wat doet u?

 • Werving nieuwe medewerkers;
 • Bespreking arbeidsvoorwaarden met uw nieuwe medewerker, inclusief salaris;
 • Begeleiding, coaching en aansturing van de medewerker op de werkplek;
 • U stuurt de medewerker het verzoek zich in te schrijven bij Tempo-Team Payrolling;
 • Digitale aanlevering van de gewerkte uren per medewerker via T-Point;
 • Vervanging bij afwezigheid van de medewerker.