Een inclusieve en diverse organisatie begint al in je vacaturetekst

De collega’s van Tempo-Team ActiveerKracht begeleiden dagelijks werkzoekenden met een uitkering naar werk. Dit levert mooie en inspirerende verhalen op, want iedere werkzoekende heeft zijn, haar en in dit geval hun eigen verhaal.

Sam is universitair afgestuurd en non-binair

In september ontmoette wij Sam. twintiger, universitair afgestudeerd en non-binair. (Non-binair is een parapluterm voor de grote groep mensen, die heel diverse gevoelens hebben over hun gender. Transvisie.nl) Hoe is het om te solliciteren als non-binair en welke tips heeft Sam voor werkgevers en werkzoekende?

Het is 8 jaar geleden dat Sam verhuisde vanuit een dorp naar de grote stad om Film en Literatuur te gaan studeren. Hen zet zich sinds 2017 in voor LGBT+ community van de universiteit, behaald hun Bachelor en spreekt zich voor de start van hun Master uit als non-binair. Gelukkig wordt er in de omgeving van Sam zowel privé als op de universiteit positief op gereageerd. In 2019 studeert Sam af, als starter op de arbeidsmarkt en met de Corona crisis die niet veel later aanbrak lukte het Sam niet om werk te vinden en vraagt een uitkering aan.

Samen naar inclusieve tools
Sam wordt door de gemeente aangemeld voor het traject naar werk van Tempo-Team ActiveerKracht, waar al snel blijkt dat ook onze tools nog niet altijd inclusief zijn. In de ArbeidsMarktPositie-scan die Tempo-Team gebruikt, wordt Sam verplicht om te kiezen voor de sekse man of vrouw. Voor diegene waar man of vrouw niet past, is dit een vervelende situatie en Sam vraagt zich dan ook af hoe vaak het nou werkelijk een meerwaarde heeft om een sekse te moeten invullen of dat het meer een gewoonte is bij aanmaken van een invulformulier.

Tempo-Team biedt Sam een heel actief traject waar hen samen met de adviseurs aan de slag gaat. Sam wordt ondersteund bij het vinden van passende vacatures, handvatten voor solliciteren, structuur in het solliciteren, maar ook een professionele vertaalslag naar de openheid van non-binair zijn. Hoewel Sam heel open is, is het soms lastig om te bepalen of een organisatie past bij Sam als persoon en of hen daar kan zijn wie hen is. Sam wil bedrijven die inclusief (willen) zijn meegeven, om altijd in de vacature te benoemen dat zij diversiteit en inclusiviteit belangrijk vinden. Dit verlaagt de drempel en nodigt iedereen uit om te solliciteren ongeacht afkomst, sekse, handicap of geaardheid. Wil je als werkgever echt inclusief zijn? Dan is het belangrijk om blinde vlekken binnen je organisatie na te lopen. Zo wees Sam ons op het gebruik van m/v in een vacature. Door een afspiegeling van onze samenleving naar je organisatie te laten kijken kan je een enorme bijdrage leveren aan diversiteit, want iets wat jij wellicht niet ziet, ziet een ander wel.

Inclusiviteit binnen de politie
Vanuit het traject vindt Sam uiteindelijk een passende vacature binnen de politie. Een organisatie die inclusiviteit hoog op de agenda heeft staan, maar in de praktijk ook nog stappen kan maken. Sam gaat dan ook graag het gesprek aan met hun werkgever en collega's om samen te kijken waar de mogelijke verbeterpunten liggen. Sam brengt met al hun positiviteit verandering en inzichten en adviseert om iedere werkzoekende die zich herkent in Sam’s situatie om (wanneer jij je hier veilig bij voelt) open te zijn naar werkgevers, want iedereen wil graag werken in een organisatie waar je jezelf kan zijn! Meer weten over inclusief werkgeverschap of de trajecten van Tempo-Team ActiveerKracht?

Neem contact met ons op!