Vlot en veilig op weg van leverancier naar partner

Veilig en vlot bedienen doen we samen. Tempo-Team is al ruim zeven jaar leverancier voor de inhuur van personeel voor het bedienen van de bruggen en sluizen binnen de Provincie Zuid Holland. 

Ester van Tol - Hoofd Eenheid Operatie Provincie Zuid-Holland

Ruim 10 jaar werkzaam voor en inmiddels bij de provincie. Veranderplan gemaakt voor professionaliseringsslag voor de eenheid operatie. Sinds oktober 2019 in huidige functie en zelf verantwoordelijk voor uitvoeren verbeterplan. De Eenheid Operatie bestaat uit Objectbediening (bediencentrales en sluiscomplexen) en de Incidentcoördinatie-desk van de Provincie. Totaal zeven locaties, aangestuurd door Ester en twee teamleiders. De Objectbediening wordt gedaan door 45-50 vaste bedienaren en evenveel uitzendkrachten tijdens het vaarseizoen en incidenteel voor opvang uitval en ziekte.  

Nieuwe competenties en vaardigheden
De functie van Objectbedienaar is enorm veranderd de laatste jaren. Vroeger wachtte een brugwachter daadwerkelijk op een brug tot er een schip aankwam. Vandaag de dag bedienen de medewerkers de bruggen en sluizen op afstand vanuit hoogwaardige technische bediencentrales. Een team werkt in een  centrale, vaak 8 tot 10 uur per dag (ook in tijden van Corona) en werken in een vast rooster. Ze dragen grote verantwoordelijkheid. Even niet opletten, even geen focus, kan enorme risico’s betekenen tot zelfs ongevallen met dodelijke afloop. De functie vraagt andere competenties en vaardigheden dan voorheen. Om die reden worden alle medewerkers (vast en flex) bij de Eenheid Operatie gekeurd, zowel fysiek, medisch als psychologisch. Hiermee wordt getest of ze de job met de nieuwe competenties en vaardigheden ook daadwerkelijk aankunnen.

In deze transitie naar een professionelere organisatie, hoop je dat je leverancier van de flexibele schil daarin mee kan groeien. Dat de dienstverlening verder gaat dan het invullen van diensten zoals de voorgaande jaren aan de orde was. Dat er meer grip is op de inzet van de bezetting. Zeker gezien de samenstelling van de teams en dat ook de flexibele arbeidskracht naadloos in zo’n team moet passen. Wij beslissen in het nieuwe contract mee over wie waar wordt ingezet, welke flexibele arbeidskrachten een vaste urenomvang krijgt, welke flexibele arbeidskrachten in de pool worden opgenomen.  We kijken tegenwoordig steeds meer naar elkaars behoeften en eventuele tekortkomingen en stemmen af hoe we het voor iedereen naar tevredenheid kunnen invullen.  

Gezamelijke verantwoordelijkheid
Gelukkig kan ik concluderen dat ik vol vertrouwen de zomerperiode tegemoet zie. Zowel ik, onze teamleiders en planners, als de Tempo-Team medewerkers zien het invullen van de personeelsbehoefte als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tuurlijk wil ik graag ontzorgd worden, en dat gebeurt ook, maar we pakken allemaal onze eigen rol daarin en het gezamenlijke doel staat voorop. We lossen het samen op. Gelijkheid op de werkvloer tussen vaste en flexibele medewerkers. Gelijkheid tussen gesprekspartners. Planners die elkaar begrijpen en goed verstaan en samen eventuele lege plekken weten te vullen. De teamleiders hebben een grotere rol gekregen in de samenwerking, er is meer vertrouwen en begrip. 

Nieuwe uitdagingen
Uiteraard zie ik nog ruimte voor verbetering in de samenwerking. Dat gaat vooral over de samenstelling van de teams. Kwaliteit van de mensen kan altijd beter. Ik realiseer me dat dat een enorme uitdaging is. Hoe groot is de vijver als de belofte aan bijvoorbeeld uren of vastigheid lastig is? De opleidingen zijn kostbaar en voor sommigen lastig te voltooien. Hoe kunnen we nieuwe vijvers aanboren en de mensen blijven enthousiasmeren wanneer er alleen in de zomermaanden werk is? Een grotere mix in leeftijden zou ik ook toejuichen aangezien we zien dat zowel de vaste als de flexibele populatie vergrijst. Hier hebben we nog een mooie uitdaging te gaan, maar gelukkig gaan we die samen aan.

Samengevat ben ik blij dat we de samenwerking met Tempo-Team hebben verlengd. Onze interne organisatiewijziging en aansturing, de functie ontwikkeling van de bedienaar en de Wet arbeidsmarkt in balans hebben eraan bijgedragen  dat zowel wij als Tempo-Team op een andere en efficiëntere manier naar de inzet van objectbedienaren zijn gaan kijken. Veel meer samen. Daarom is ons motto geworden: Veilig en vlot bedienen doen we samen met Tempo-Team!

Meer weten over inhuur objectbediening?

Neem contact met ons op!