Payrolling: jij goed personeel, wij regelen de rest

Jij bent een professioneel ondernemer. Wij hoeven jou niet uit te leggen dat flexibiliteit binnen een bedrijf een must is. Net zoals enthousiast en vakkundig personeel. Heb je al eens gehoord van payrolling? Wellicht een interessante volgende stap! Geen personeelsadministratie en meer vrijheid: wat een heerlijkheid!

Naar het contactformulier »

Payrolling?

In het kort: bij payrolling wordt Tempo-Team juridisch werkgever van jouw medewerkers. Jij neemt de mensen aan die je wil, wij regelen de rest. Wij worden verantwoordelijk voor alle werkgeversverplichtingen.

Daardoor vallen de medewerkers onder de CAO van de uitzendbranche. En hierdoor zijn wij verantwoordelijk voor alle werkgeversverplichtingen. Top! Zelfs als je personeel vragen heeft over hun arbeidsregelingen of pensioen, stuur je ze vooral naar ons door.  

Al overtuigd? We nemen je graag je administratieve werk uit handen. Vul ons contactformulier in voor een advies op maat.

Payrolling iets voor jou?

Tempo-Team Payrolling neemt je veel werk uit handen. Wil je meer weten over de voordelen van payrolling? Stel jouw vraag via ons contactformulier of bel direct naar Tempo-Team Payrolling, 020 569 54 00.

Veelgestelde vragen voor werkgevers

Je vindt hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden in relatie tot jouw werkzaamheden via Tempo-Team. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar het serviceteam.

 • Algemeen

  Payrolling

  De payrollmedewerker komt in dienst bij Tempo-Team Payrolling. Op de arbeidsverhouding met Tempo-Team Payrolling is de ABU cao voor Uitzendkrachten van toepassing. De ABU cao kent het zogenaamde fasensysteem. De arbeidsvoorwaarden van de ABU cao zijn altijd de ondergrens. Een opdrachtgever kan de payrollmedewerker wel betere arbeidsvoorwaarden bieden indien gewenst. De afspraken van arbeidsvoorwaarden en dienstverlening wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Tempo-Team Payrolling.

  Het fasensysteem

  Fase A duurt 78 weken. Alleen weken waarin gewerkt is tellen mee. Een payrollmedewerker is werkzaam in fase A zolang deze nog niet meer dan 78 weken voor een payrollonderneming (of uitzendbureau) heeft gewerkt. Weken die gewerkt zijn bij de opdrachtgever voordat deze medewerker in dienst kwam bij Tempo-Team Payrolling tellen ook mee. De 78 weken in fase A worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van meer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling opnieuw.

  De payrollmedewerker is volgens de ABU werkzaam in fase B zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe arbeidsovereenkomst bij Tempo-Team Payrolling wordt aangegaan. Fase B duurt maximaal 4 vier jaar en/of zes arbeidsovereenkomsten. Ook in deze fase wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

  De payrollmedewerker is werkzaam in fase C zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe detacheringsovereenkomst met dezelfde payrollorganisatie wordt aangegaan.

  Let op! In fase C is de payrollmedewerker werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden bij Tempo-Team Payrolling alleen in overleg en na een employability check met medewerkers afgesloten.

 • Salaris

  Toegang salarisspecificatie medewerkers

  Als opdrachtgever heb je géén toegang tot de salarisspecificaties van de medewerker(s), dit i.v.m de privacy wet en regelgeving.

  Brutoloon/inschaling, reis- en andere kosten wijzigen

  Jazeker, dit kun je zelf in Mijn Tempo-Team wijzigingen.

  Uitbetaling salaris

  Tempo-Team Payrolling kent een wekelijkse verloning. De loonberekening vindt plaats op maandag. Op maandagavond gaat de betaalopdracht naar de bank. De medewerker beschikt op dinsdag of woensdag over zijn netto salaris. Bij afspraken volgens de contracturen variant wordt er eens per vier weken salaris uitbetaald. Dit vindt ook plaats op maandag.

  Hoogte salaris payrollmedewerker

  Het salaris van een payrollmedewerker moet gelijk zijn aan dat van een medewerker in dienst van de opdrachtgever met dezelfde of vergelijkbare functie. Tempo-Team Payrolling volgt voor alle medewerkers de BRI, dat is de beloningsregeling van de inlener. Dit loon dient in alle gevallen ten minste gelijk te zijn aan het Wettelijk Minimum Loon.

 • Ziekte

  Payrollmedewerker is ziek

  De payrollmedewerker dient zich op de eerste dag van ziekte via Mijn Tempo-Team of de App ziek te melden en bij de opdrachtgever vóór 10 uur ’s ochtends, mits anders afgesproken. Het verzuimteam, Health@work, van Tempo-Team Payrolling pakt de ziekmelding op met eventueel de verzuimbegeleider. Wij kunnen dan direct gaan werken aan re-integratie.

  Payrollmedewerker is weer beter

  Er zijn geen verplichtingen voor de opdrachtgever bij het beter melden van een medewerker. De medewerker dient zich beter te melden op de dag van de werkhervatting in Mijn Tempo-Team vóór 10 uur ’s ochtends. Je mag de medewerker hier natuurlijk op wijzen.

  Verzuimreglement

  Als jou medewerker ziek is registreert ontvangt Tempo-Team Payrolling een melding. Op de eerste of tweede ziektedag wordt de medewerker gebeld en wordt er eventueel een terugbelafspraak gemaakt. Bij een complex verzuim wordt een verzuimadviseur ingeschakeld. Indien nodig wordt samen gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie.

  Terugdringen frequent verzuim

  Aan de hand van wekelijkse rapportages bekijkt de verzuimadviseur of er sprake is van frequent verzuim. Indien er sprake is van frequent verzuim dan zal een verzuimadviseur met de medewerker in gesprek gaan.

 • Aanmelden payrollmedewerker

  Aanmelden medewerker

  Dit gaat via onze online portal Mijn Tempo-Team. Ga naar ‘Aanmelden’ en kies vervolgens voor payrolling. Doorloop vervolgens de stappen.

  Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten

  Op het inlogscherm van Mijn Tempo-Team kun je rechts onderin jouw gegevens opvragen. Indien je na het opvragen geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met de ICT helpdesk via 020 405 65 10. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.

  Arbeidshistorie

  De arbeidshistorie is de periode dat een medewerker bij jou of bij Tempo-Team gewerkt heeft. Dat kan in een rechtstreekse arbeidsovereenkomst of via een andere payrollorganisatie of ander uitzendbureau zijn. Deze arbeidshistorie moet volgens de cao worden meegenomen om de resterende mogelijkheden op flexibele inzet voor de medewerker te bepalen. Indien een medewerker al eerder voor jouw organisatie heeft gewerkt wordt dit doorberekend in de fasesystematiek volgens de ABU cao.

  Verschil declaratie uren en contracturen

  Bij declaratie uren wordt de payrollmedewerker verloond aan de hand van ingediende declaraties in Mijn Tempo-Team. De medewerker bouwt bij Tempo-Team Payrolling reserveringen op voor vakantie- en feestdagen en ziekte.

  Bij contacturen ontvangt de payrollmedewerker salaris voor de overeengekomen contracturen per periode van vier weken. Ziekte, leegloop en vakantie- en feestdagen worden aan de opdrachtgever door gefactureerd op basis van het aantal contracturen. Er worden geen reserveringen voor vakantie- en feestdagen en ziekte bij Tempo-Team Payrolling opgebouwd. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de vakantiedagen ligt bij jou als opdrachtgever en de medewerker gezamenlijk. Dit kan door middel van een vakantiekaart.

  E-mailadres van mijn medewerker

  Het e-mailadres is nodig zodat jouw payrollmedewerker een account kan aanmaken op Mijn Tempo-Team. Zonder account kan de medewerker zijn uren niet declareren en heeft dan ook geen inzicht in zijn Voorwaarden, arbeidsovereenkomst, salarisspecificaties en jaaropgaven.

 • Declareren

  Internet-declareren

  Internet-declareren is een onderdeel van Mijn Tempo-Team. Medewerkers dienen in Mijn Tempo-Team hun gewerkte uren in, de leidinggevende controleert de uren op juistheid.

  E-mail met gewerkte uren

  Je ontvangt automatisch een e-mail zodra de medewerker digitaal de uren heeft verwerkt.

  Uren van medewerker controleren

  Je dient de uren van de payrollmedewerker vóór maandag 17.00 uur te controleren en eventueel te wijzigen als dit is afgesproken met Tempo-Team Payrolling. Indien je hiertoe zelf niet in staat bent, kun je de rechten delen met een collega. Mocht achteraf blijken dat de uren onjuist zijn, dan kun je tot 4 weken na de declaratie correcties maken.

  Wisselende reiskosten en/of openbaar vervoer kosten declareren

  Via een online declaratieformulier kan dit door de payrollmedewerker worden doorgegeven. De payrollmedewerker vult dit formulier in met eventueel akkoord van de opdrachtgever. De payrollmedewerker stuurt dit formulier naar serviceteam@tempo-team.nl. Indien van toepassing inclusief betreffende bonnen, uitdraai van OV-reishistorie, etc.

 • Verlengingen

  Notificatie aflopende arbeidsovereenkomsten

  Het is mogelijk om een signalering aan te zetten in Mijn Tempo-Team. Je ontvangt dan twee maanden vóór de einddatum van een arbeidsovereenkomst bericht.

  Arbeidsovereenkomst verlengen

  Dit kan in Mijn Tempo-Team. Na de keuze verlengen worden standaard de huidige afspraken gevuld, eventuele mutaties kun je hier direct doorgeven.

  Arbeidsovereenkomst niet verlengen

  Als je een arbeidsovereenkomst niet wilt verlengen dan hoeft je dat niet aan ons door te geven. De overeenkomst loopt automatisch af. Uiteraard ben je wel verantwoordelijk om de medewerker tijdig te informeren over het wel of niet verlengen van zijn contract.

  De medewerker ontvangt 6 weken na de laatste declaratie de eindafrekening van eventuele vakantiedagen of vakantiebijslag. Werkt de medewerker op basis van contracturen dan geeft u per e-mail serviceteam@tempo-team.nl aan het Serviceteam door hoeveel vakantie-uren de medewerker eventueel nog tegoed heeft, zij zorgen dan voor de uitbetaling.

 • Factuur

  Tarief

  Het tarief wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de omrekenfactor. De omrekenfactor kun je terugvinden in de afspraken die gemaakt zijn met de salesmanager van Tempo-Team payrolling.

  Incorrecte factuur

  Als je vragen hebt met betrekking tot een factuur kun je contact opnemen met de debiteuren administratie. De contactgegevens staan op de factuur.

  Factuur ontvangen

  Gelijk met de uitbetaling van de medewerker wordt de factuur verzonden. Het factuurbedrag zal 14 dagen na factuurdatum middels automatische incasso worden afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer. De factuur kun je inzien via Mijn Tempo-Team.

Hèt WAB boekje: Pittige kost, lekker uitgelegd!

Al met al best ingewikkeld die Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Om je te helpen hebben we een kort en krachtig antwoord op alle denkbare WAB-vragen.