Aanpassingen in de transitievergoeding vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat is er per 1 januari 2020 gewijzigd in de transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 zijn de wijzigingen in de transitievergoeding een feitDat komt door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Want wat betekent dit voor jou als werkgever? Ga je alleen maar meer transitievergoeding betalen? Zitten er ook voordelen aan de wijzigingen in de transitievergoeding? Check dus vooral ook de meest gestelde vragen over de transitievergoeding op deze pagina. 

Bekijk hieronder de video over de wijzigingen in de transitievergoeding

Tijdens het Tempo-Team WABinar gingen verschillende experts met elkaar in gesprek over de aanpassingen in de transitievergoeding. Je ziet het hieronder in de video. Benieuwd naar alle wijzigingen vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Bekijk dan hier het volledige WABinar terug »

Wat is er per 1 januari veranderd aan de transitievergoeding?

 • Je kunt door de nieuwe cumulatiegrond gemakkelijker een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter laten ontbinden. Dit is waarschijnlijk wel duurder: de rechter kan bij toepassing van de cumulatiegrond een hogere transitievergoeding (maximaal 1,5 x de normale transitievergoeding) opleggen
 • Werknemers hebben bij een onvrijwillig einde van het dienstverband altijd recht op een transitievergoeding, zelfs als ze maar (heel) kort hebben gewerkt. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Bij een kort dienstverband zal die vergoeding echter niet hoog zijn
 • De transitievergoeding vanaf de eerste werkdag zorgt voor extra administratieve lasten en kosten voor werkgevers die veel met tijdelijke en flexibele contracten werken. Denk bijvoorbeeld aan horeca, zorg en uitzendsector. 

Praktijkvoorbeelden over de wijzigingen in de transitievergoeding

 • 1. Transitievergoeding verschuldigd als contract eindigt op 31 januari 2020?

  In bovenstaande video uit het Tempo-Team WABinar bespreken we deze vraag van een werkgever over de transitievergoeding. Zij heeft op 1 februari 2019 een jaarcontract gegeven aan de medewerker. Dit contract eindigt van rechtswege op 31 januari 2020. Is ze dan een transitievergoeding verschuldigd? 

  Het antwoord is: ja. De wijziging in de transitievergoeding heeft namelijk een directe werking. Voor alle contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen geldt dat bij onvrijwillig vertrek de transitievergoeding verschuldigd is. De transitievergoeding moet dan berekend worden op de totale contractduur, dus óók over de periode voor 1 januari 2020. 

 • 2. Hoe werkt het als je opleidingsgeld wilt verrekenen met de transitievergoeding?

  Dit is het best toe te lichten aan de hand van een voorbeeld. Stel dat Marieke werkzaam is als communicatieadviseur en zij wil een cursus financiële administratie volgen. Deze opleiding is niet ten behoeve van de eigen functie, maar mogelijk wel voor de eigen organisatie. De opleidingskosten, mits schriftelijk overeengekomen met Marieke, kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 5 jaar eindigt op initiatief van de werkgever. 

  Heb je meer vragen over de transitievergoeding? Scroll dan naar beneden en check alle meestgestelde vragen over de transitievergoeding. 

Printen maar die WAB-checklist!

Op zoek naar een handige checklist voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze handige checklist bevat alle belangrijke stappen die je moet zetten om écht WAB-proof te zijn. Print ‘m uit en hang hem naast je beeldscherm, op de toiletdeur of op je prikbord.

Ga naar de WAB-checklist »

De 4 meest gestelde vragen over wijzigingen in de transitievergoeding

 • 1. Wat is er veranderd in de transitievergoeding?

  De volgende wijzigingen in de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 ingegaan:

  • Werknemers hebben bij onvrijwillig vertrek vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding
  • Ook werknemers die opgezegd worden in de proeftijd komen in aanmerking voor de transitievergoeding
  • De transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, zonder de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte halve jaren
  • Je kunt de kosten voor de bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de organisatie in mindering brengen op de transitievergoeding. Werknemers moeten vooraf wel schriftelijk instemmen met deze verrekening
  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Elk dienstjaar telt voor eenderde maandsalaris
  • De overbruggingsregeling voor 50+’ers vervalt.
 • 2. Krijgt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ook een transitievergoeding?

  Ja, als je een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar ziek) ontslaat, heeft hij recht op een transitievergoeding. 

 • 3. Hoe werkt de compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Voor de transitievergoeding die je bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet betalen, krijg je compensatie. Vanaf 1 april 2020 kun je hiervoor bij het UWV een aanvraag indienen.

 • 4. Wat regelt de WAB voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen?

  Wanneer kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) hun bedrijf moeten beëindigen omdat ze met pensioen gaan, ziek worden of overlijden, wordt de transitievergoeding gecompenseerd. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Download het WAB-boekje!

is er ook een volledig overzicht van al die meestgestelde vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Jazeker! En hij werd al door duizenden andere ondernemers gedownload. Hij heet het Tempo-Team WAB-boekje!