Aanpassingen in de transitievergoeding vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat verandert er per 1 januari 2020 in de transitievergoeding?

De transitievergoeding gaat veranderen met ingang van 1 januari 2020. Dat komt door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Al met al best pittige kost die nieuwe wetgeving. Want wat betekent dit voor jou als werkgever? Ga je alleen maar meer transitievergoeding betalen? Zitten er ook voordelen aan de wijzigingen in de transitievergoeding? Check dus vooral ook de meest gestelde vragen over de transitievergoeding op deze pagina. 

Wat gaat er dan per 1 januari veranderen aan transitievergoeding?

 • Je kunt door de nieuwe cumulatiegrond gemakkelijker een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter laten ontbinden. Dit is waarschijnlijk wel duurder: de rechter kan bij toepassing van de cumulatiegrond een hogere transitievergoeding (maximaal 1,5 x de normale transitievergoeding) opleggen
 • Werknemers hebben bij een onvrijwillig einde van het dienstverband altijd recht op een transitievergoeding, zelfs als ze maar (heel) kort hebben gewerkt. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Bij een kort dienstverband zal die vergoeding echter niet hoog zijn
 • De transitievergoeding vanaf de eerste werkdag zorgt voor extra administratieve lasten en kosten voor werkgevers die veel met tijdelijke en flexibele contracten werken. Denk bijvoorbeeld aan horeca, zorg en uitzendsector. 

Het Tempo-Team WAB-boekje, heb jij 'm al?

De meest gestelde vragen over de transitievergoeding zie je hieronder. Ik hoor je denken: is er ook een volledig overzicht van al die meestgestelde vragen? Jazeker! En hij werd al door duizenden andere ondernemers gedownload. Hij heet het Tempo-Team WAB-boekje en het is een speciale uitgave van ons welbekende Rode Boekje. Download ‘m nu!

Download hier het WAB-boekje »

De 4 meest gestelde vragen over wijzigingen in de transitievergoeding

 • 1. Wat verandert er in de transitievergoeding?

  De volgende wijzigingen in de transitievergoeding gaan per 1 januari 2020 in:

  • Werknemers hebben bij onvrijwillig vertrek vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding
  • Ook werknemers die opgezegd worden in de proeftijd komen in aanmerking voor de transitievergoeding
  • De transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, zonder de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte halve jaren
  • Je kunt de kosten voor de bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de organisatie in mindering brengen op de transitievergoeding. Werknemers moeten vooraf wel schriftelijk instemmen met deze verrekening
  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Elk dienstjaar telt voor eenderde maandsalaris
  • De overbruggingsregeling voor 50+’ers vervalt.
 • 2. Krijgt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ook een transitievergoeding?

  Ja, als je een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar ziek) ontslaat, heeft hij recht op een transitievergoeding. 

 • 3. Hoe werkt de compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Voor de transitievergoeding die je bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet betalen, krijg je compensatie. Vanaf 1 april 2020 kun je hiervoor bij het UWV een aanvraag indienen.

 • 4. Wat regelt de WAB voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen?

  Wanneer kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) hun bedrijf moeten beëindigen omdat ze met pensioen gaan, ziek worden of overlijden, wordt de transitievergoeding gecompenseerd. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Met ons in gesprek over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Weten wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor jou betekent? En welke stappen je voor 1 januari 2020 moet zetten? Neem contact met ons op en we praten je bij over de veranderingen!