Coronavirus op de werkvloer?

Wat moet en kun je als werkgever doen?

Om het coronavirus onder controle te houden heeft de overheid iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk menselijk contact te vermijden. Werktijden worden aangepast, hygiënemaatregelen zijn getroffen en wie kan, werkt thuis! Ook kan het zijn dat je gebruik moet maken van één van de noodmaatregelen van de overheid. Samen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus en verzuim. Als werkgever speel je natuurlijk een grote rol bij het indammen van het virus. Jij hebt het beste met je medewerkers voor, maar wilt ook je bedrijf draaiende houden.

Regel tijdelijke vervanging

De kans is zeer groot dat ook jij het coronavirus te pakken krijgt, net als al je medewerkers, aldus het RIVM. Jouw taak is om ervoor te zorgen dat het niet gelijktijdig gebeurt, dat jouw bedrijf door kan gaan en je het personeelstekort op kan vangen. Zoals het regelen van tijdelijke vervanging! Zo kan het zijn dat je ineens te maken hebt met spoedvacatures. Daar helpen wij je uiteraard graag bij.

Onze flexwerkers houden zich aan de maatregelen van het RIVM en die van jou als opdrachtgever. Ze kunnen zelfs voor je thuiswerken als dat mogelijk is en je dat wilt.

Schakel Tempo-Team in!

Welke (voorzorgs)maatregelen moet je treffen en wat zijn je rechten en plichten als werkgever? Dat hebben wij op een rijtje gezet.

Sectoren waar thuiswerken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort

Heb jij het thuiswerken omarmt? Als je de mogelijkheden hebt, zeggen we: doen! Totale onthouding is beter dan dat de kans bestaat dat je elkaar aansteekt. Hoe sneller we het virus indammen, hoe sneller onze bedrijven weer zoals vanouds draaien! Tot die tijd moeten we ons allen aanpassen. En niet alle vakgebieden hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Zoals bijvoorbeeld:

  • Logistiek;
  • Productie;
  • Bezorging;
  • Zorg.

De meeste van deze sectoren draaien nu juist meer dan ooit op volle toeren. Hoe ga je als werkgever dan om met je rechten en plichten wanneer het coronavirus de werkplek bereikt? Nou zo! Lees vooral ons stappenplan. Wij helpen je verder! 

Klik hier voor jouw rechten en plichten wanneer het coronavirus de werkplek bereikt

Stap 1: stuur de medewerker meteen naar huis
Stap 2: reinig en ventileer de ruimte
Stap 3: informeer je bedrijfsarts
Stap 4: indien mogelijk thuiswerken
Stap 5: zorgt je medewerker voor (zieke) naasten?
Stap 6: NOW aanvragen
Stap 7: terugkeren naar werkplek

Stappenplan: wat moet je doen wanneer het coronavirus de werkplek bereikt?

Is het coronavirus geconstateerd bij een medewerker? Dan is het verstandig om je aan dit stappenplan te houden. Zo voorkom je verdere besmetting en laat jij jouw bedrijf doorgaan. En doorrrrrrr. Zo doe je dat!

Let op!
Je mag de medewerker nooit vragen naar de reden van ziekmelding, dus nu ook niet! Wél is het belangrijk om, wanneer blijkt dat je medewerker het coronavirus te pakken heeft, verdere verspreiding te voorkomen. Je wilt natuurlijk niet dat al je medewerkers tegelijk ziek zijn. Daarom bevinden jij en je medewerker je nu in een ander soort situatie. In veel gevallen is een medewerker hier juist eerlijk over, zodat zijn/haar collega’s gewaarschuwd kunnen worden. Maar nogmaals, je mag hier niet naar vragen. Ga je ervan uit dat het om het coronavirus gaat, dan is het verstandig om je aan de volgende stappen te houden.

Stap 1: stuur de medewerker meteen naar huis

ZORG: Een rillende, hoestende en proestende medewerker? Een griepje of heeft je medewerker het coronavirus te pakken? Er bestaat nu in ieder geval geen twijfel over, jouw medewerker mag thuis uitzieken. 
ZAAK: Als werkgever ben je verplicht meteen maatregelingen te treffen. Je moet namelijk voor een veilige werkomgeving zorgen. Zeker als de kans bestaat dat je werknemer het coronavirus te pakken heeft. Je werknemer mag daarom pas terugkeren wanneer hij/zij 24 uur lang volledig klachtenvrij is.

Stap 2: reinig en ventileer de ruimte waar de werknemer is geweest 

ZORG: Je medewerker is als de wiedeweerga onderweg naar huis. Je belt of hij/zij veilig is aangekomen.
ZAAK: Hoewel het virus alleen van mens-op-mens overdraagbaar is doe je er toch goed aan de volgende maatregelen te nemen. Ventileer de ruimte waar de medewerker is geweest voor minimaal een half uur en reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken (o.a. toetsenbord, trapleuningen, liftknoppen) met alcoholhoudende doekjes.

Stap 3: informeer je bedrijfsarts 

ZORG: Doordat je een medewerker naar huis stuurt kunnen andere werknemers anders naar hun werk en hun werkplek kijken. Het is belangrijk om daarover het gesprek aan te gaan en waar nodig te kijken naar de mogelijkheden voor alternatief werk en/of thuiswerken.
ZAAK: Bij alle ziekmeldingen (ook als je de oorzaak niet weet) ben je als werkgever verplicht de ziekmelding door te geven aan de Arbodienst of bedrijfsarts. Wanneer je weet dat het om het coronavirus gaat, vraag de bedrijfsarts dan om de juiste informatie om je medewerkers in te lichten over het virus. Leg uit wat de symptomen zijn en wijs je medewerkers op de hygiënevoorschriften.

Schakel Tempo-Team in!

Stap 4: laat je andere medewerkers indien mogelijk thuiswerken 

ZORG: Stel, als dat mogelijk is, een lijst op van personen met wie je werknemer nauw contact heeft gehad. Vraag hen, indien mogelijk, preventief 2 weken thuis te werken. Wil je er helemaal zeker van zijn dat niemand anders besmet raakt? Vraag dan, als dat mogelijk is, aan alle medewerkers om thuis te werken en om zoveel mogelijk afstand te bewaren van anderen.
ZAAK: Als werkgever heb je de verplichting te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers, maar ook van derden (bezoekers, klanten, leerlingen, kinderen, patiënten).

Stap 5: zorgt je medewerker voor (zieke) familieleden of naasten?

ZORG: Je medewerker voelt zich goed, alleen de partner, kinderen of andere naasten zijn besmet met het coronavirus. 
ZAAK: Je kan je medewerker niet verplichten om te komen werken, sterker nog, hierdoor loopt het besmettingsgevaar juist op. Beperk daarom het risico op de werkvloer door werknemers duidelijk te informeren over eventuele maatregelen en bijzondere verlofvormen, zoals kort zorgverlof en calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is voor de dag zelf of hooguit de dag erna om de medewerker in staat te stellen iets te regelen voor zijn/haar zieke kind of familielid. Kort zorgverlof is voor de werknemer die de zorg moet verlenen en duurt maximaal 2 weken.

Stap 6: NOW aanvragen

ZORG: Je hebt ook het beste met je gezonde medewerkers voor en doet er alles aan om verdere besmetting te voorkomen. Maar wat als je bedrijf dicht is, zoals een restaurant, bioscoop, sportschool of museum? Hoe kun je dan zonder inkomsten je medewerkers doorbetalen?
ZAAK: Medewerkers met een contract ben je verplicht het loon door te betalen, ook als zij niet mogen werken. De vergunning werktijdverkorting is ingetrokken en vervangen door de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Deze geldt ook voor uitzendbureaus en dit is één maatregel uit het noodpakket. De overheid heeft nog vier andere regelingen getroffen in het noodpakket. Je mag een beroep doen op de tijdelijke NOW als je tussen 1 maart en 31 juli minstens 3 maanden achter elkaar een omzetverlies van minimaal 20% draait.

Stap 7: terugkeren naar werkplek

ZORG: Wanneer iemand binnen de incubatieperiode van veertien dagen geen ziekteverschijnselen ontwikkelt, is de kans op besmetting zeer klein. Hetzelfde geldt voor medewerkers die na genezing van de ziekte 24 uur lang nul klachten ervaren. 
ZAAK: Je medewerker kan terugkeren naar werk. Zorg dat je hier voldoende aandacht aan besteedt. Het kan namelijk spanning opleveren bij andere collega’s, schakel daarom hulp in van een externe professional zoals een bedrijfsarts.

Schakel Tempo-Team in!

Je wilt natuurlijk dat de werkzaamheden binnen jouw bedrijf gewoon doorlopen. Vervanging van je medwerker voor een tijdelijke kracht is dan wel zo fijn! Zitten veel medewerkers in quarantaine? Werken ze thuis of heb jij de werktijden aangepast? Bij Tempo-Team is er altijd een tijdelijke kracht die zorgt dat jij weer verder kan. Hulptroepen zijn onderweg!  

Schakel Tempo-Team in

Meer over verzuim binnen je bedrijf? Lees ook: