Hr-hulp: de belangrijkste wet- en regelgeving voor de overheid

Hoe gaan we bij Tempo-Team om met de wet- en regelgeving van de overheid voor de overheid? We leggen ze graag aan je uit!

Snel naar:

Persoonsgegevens verwerken

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie is heel belangrijk. Bij de meeste vormen van dienstverlening is Tempo-Team verwerkingsverantwoordelijke, zoals bij uitzending, detachering, doorleen, werving en selectie en outplacement. Dat betekent dat het niet nodig is om een speciale verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Het wordt anders wanneer we voor een klant bijvoorbeeld de planning van hun vaste medewerkers overnemen via de planningstool Tempo-Team Planning. Of wanneer wij een lijstje namen van een klant krijgen, met het verzoek om die mensen namens de klant te gaan benaderen. 

Bij het uitvoeren van dit type diensten verwerkt Tempo-Team Overheid de persoonsgegevens namens een andere organisatie. Wij hebben dan de status van ‘verwerker’, dus moet er specifiek voor die verwerking een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. 

ABU CAO en de inlenersbeloning 

Werken met flexwerkers betekent werken met de ABU CAO. Dat betekent dat flexwerkers standaard het salaris moeten verdienen dat geldt bij de inlenende partij. Dit komt door de zogeheten inlenersbeloning. Hierdoor wordt zoveel mogelijk gelijke beloning tussen flexwerkers en vaste medewerkers gerealiseerd.

Iedere uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag bij de opdrachtgever recht op de inlenersbeloning. Deze beloning bestaat uit minimaal de volgende 9 elementen:

  1. het geldende (periode)loon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (adv);
  3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  4. initiële loonsverhoging;
  5. kostenvergoeding;
  6. periodieken.
  7. indien bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd, dan heeft de uitzendkracht ook recht op de vergoeding op basis van deze regeling.
  8. Eenmalige uitkeringen.

  9. Thuiswerkvergoedingen.

Wij stemmen altijd van tevoren af hoe we de bepalingen rondom de inlenersbeloning toepassen. Dit doen we uiteraard altijd volgens de geldende richtlijnen uit de ABU cao. Regelingen uit jullie organisatiespecifieke cao die niet onder de inlenersbeloning vallen (bijvoorbeeld een Individueel Keuzebudget of eenmalige uitkeringen) zijn niet standaard van toepassing. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.

Meer lezen over cases die Tempo-Team Overheid oplost?

Leer onze dienstverlening en expertises beter kennen: