Efficiënt sollicitaties afnemen met voorbeeldvragen, luister- én gesprekstechnieken

“Wat voor superheld zou jij zijn?” Met slimme en originele sollicitatievragen kom je er tijdens het gesprek achter of dit dé topkandidaat is voor jouw vacature. Goede gespreks- en interviewtechnieken, zoals LSD en de STARR-methode, helpen je als werkgever om een knallend sollicitatiegesprek te voeren. Welke vragen stel je aan een sollicitant? Hoe gebruik je de technieken? En hoe verloopt een geslaagd sollicitatiegesprek? Dat vertellen we je hier!

👉 Spring direct naar alle sollicitatievragen!

Alles wat je nodig hebt om een goed sollicitatiegesprek af te nemen: 

De 4 fases van een goed sollicitatiegesprek voeren: 4A-Model 

Een knallend sollicitatiegesprek voeren? Gebruik dan het 4A-Model! Dit is een effectieve manier om een interview gestructureerd af te nemen. Zo werkt het: 

Fase 1. Aanvang 😁 

Breek het ijs!❄️ Begin de eerste fase van het gesprek altijd vriendelijk en luchtig. Heet de kandidaat welkom en zorg voor een goede sfeer. Bied bijvoorbeeld iets te drinken aan en begin het sollicitatiegesprek bijvoorbeeld door iets over jezelf of over het bedrijf te vertellen. Dat is gelijk een goed bruggetje naar de volgende fase. 

Fase 2. Analyse 🧐

Zo, het ijs is gebroken. Door naar fase 2: de analyse. De moeilijkste, maar ook het belangrijkste onderdeel! Nu is namelijk hét moment om de kandidaat écht te leren kennen of zakelijk gezegd: te analyseren. Het doel van deze fase is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dit doe je door veel open vragen te stellen en gespreks- en interviewtechnieken zoals STARR en LSD te gebruiken. Ook kun je luistertechnieken gebruiken. Dan weet je zeker dat de sollicitant zich gehoord voelt.

Je kunt natuurlijk gaan voor de top 10 meestgestelde vragen óf je stelt eens heeeele andere vragen. Bij Tempo-team werken we daarom ook wel eens met ‘kletspotten’. Dit is een bak met gekke vragen die helpen om eens een compleet ander gesprek te voeren. Check de 60 slimme en originele sollicitatievragen verderop. 👇

Nope, een goed sollicitatiegesprek komt niet zomaar aanwaaien! Een goede voorbereiding is héél belangrijk, want alleen dan weet je na een uur precies datgene wat je moet weten over de kandidaat. En niet alleen wat de kandidaat wilt dat je hoort. Zo haal je het meeste uit je gesprek! 

Fase 3. Aanbod of het advies 💰

Heb je al je vragen kunnen stellen en een goed beeld van de kandidaat gekregen? Top! Dan kan je door naar fase 3: het aanbod of advies. In deze fase bespreek je de conclusies die je uit de analyse hebt getrokken met de kandidaat. Krijgt de sollicitant een aanbod voor de baan? Een tweede of derde gesprek? Een assessment of case? Een afwijzing? Het is belangrijk dat je de vervolgstappen duidelijk benoemt.  Zorg ervoor dat de sollicitant weet waar hij of zij aan toe is, want die sollicitatieprocedure is al spannend genoeg! Zo ben je miscommunicatie voor en voorkom je ook dat ze afhaken. 

Weet je niet zeker wat de vervolgstappen zijn? Of wil je eerst overleggen met een collega? Geef dan aan dat je na het gesprek bij ze terugkomt voor meer duidelijkheid.

Fase 4. Afsluiter 🙋

Je hebt alles besproken en gevraagd wat je wil vragen: tijd om het gesprek af te ronden! Maak concrete afspraken met de sollicitant. Wanneer neem je contact op? Wanneer zien jullie elkaar weer? Bespreek hoe je het gesprek vond gaan en reflecteer. Ben je enthousiast? Laat dat dan ook merken. Wees open en eerlijk naar de sollicitant toe. Ennnnn vergeet natuurlijk je gesprekspartner niet te bedanken voor zijn of haar tijd!

Benieuwd hoe je het gesprek nou écht kunt laten knallen? Lees dan snel verder! 

De STARR-methode: laat je sollicitatiegesprek schitteren met deze gesprekstechniek ⭐️

STARR is een supereffectieve interviewmethode om achter de competenties van een sollicitant te komen. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Door open vragen te stellen over de competenties, kom je erachter welk gedrag een sollicitant eerder heeft laten zien. Dit is een goede voorspeller van iemands toekomstige gedrag op de werkvloer. 

Vraag je bij iedereen dezelfde competenties uit, dan kun je alle kandidaten goed met elkaar vergelijken. Zo krijg je het scherpst in beeld wie het beste bij de functie past. 

Hoe de STARR-methode precies werkt? 4 stappen! 👇

Stap 1: Definieer de kerncompetenties van de functie 

Als het goed is heb je bij het opstellen van een functieprofiel de kerncompetenties van de functie bepaald. Voordat je een sollicitatiegesprek ingaat, is het belangrijk dat jij en bijvoorbeeld de directe leidinggevende van deze functie dezelfde definitie van deze kerncompetenties hebben. De competentie ‘creativiteit’ kan bijvoorbeeld artistiek of vindingrijk betekenen. Zo weet je zeker dat je de juiste competenties tijdens het interview uitvraagt. 

Stap 2. Stel vragen bij de kerncompetenties op

De volgende stap is om vragen op te stellen bij deze competentie. Scan opnieuw het cv van de kandidaat. Bij welke baan of in welke situatie in het verleden heeft zich deze kerncompetentie kunnen voordoen? Noteer je antwoorden en vraag hiernaar tijdens het gesprek. 

Formuleer ook per competentie een aantal gedragsvoorbeelden. Een goede truc is om jezelf steeds af te vragen ‘waar blijkt dit uit?’.  Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat iemand creatief was in zijn vorige functie? Welke gedrag liet hij of zij toen zien? 

Stel tot slot STARR -vragen bij de competenties. Zo kun je doelgericht achterhalen of de kandidaat bepaald gedrag inderdaad bij eerdere banen heeft laten zien. Dit zijn voorbeelden van STARR-vragen: 

Voorbeelden STARR-vragen voor een sollicitatiegesprek:

 • 1. Situatiegerichte sollicitatievragen
  • Kun je me een voorbeeld geven van een situatie waarin... ?  
  • Wat gebeurde er in deze situatie?
  • Wie waren erbij betrokken? 
  • Waar speelde deze situatie zich af? 
  • Wanneer speelde deze situatie zich af?
 • 2. Taakgerichte sollicitatievragen

  Algemene vragen: 

  • Wat was jouw taak bij...? 
  • Wat was jouw rol hierin? 
  • Wat werd er van je verwacht? 

  Persoonlijke vragen: 

  • Wat wil jij bereiken? 
  • Wat verwachtte je zelf in die situatie?
  • Welke verantwoordelijkheden had je? 
 • 3. Actiegerichte sollicitatievragen
  • Wat heb jij gedaan om jouw doel te bereiken? 
  • Wat heb je precies gedaan of gezegd? 
  • Wat was de aanpak? 
  • Welke afwegingen hebben daarin op dat moment een rol gespeeld?
  • Hoe reageerde(n) de ander(en) op jou? 
  • Wat heb jij vervolgens gezegd en/of gedaan?
 • 4. Resultaatgerichte sollicitatievragen
  • Wat kwam eruit? Is het doel bereikt? 
  • Hoe is het afgelopen? 
  • Wat was het resultaat van jouw handelen? 
  • Hoe reageerde(n) de ander(en)?
 • 5. Reflectieve sollicitatievragen
  • Hoe vond je zelf dat je het deed? 
  • Hoe tevreden was je over het resultaat? 
  • Wat zou je de volgende keer anders doen? 
  • Wat is daarvoor nodig? 
  • Welke competenties zijn belangrijk om in te zetten?

Stap 3. Het sollicitatiegesprek voeren 

Alle vragen voorbereid? Tijd voor het interview! Combineer de STARR-methode met goede luistertechnieken, zoals de LSD-gesprekstechniek. Zo zorg je voor een top interview! 

Stap 4. Een score geven aan de antwoorden 💯 

Heb je al je vragen kunnen stellen? Dan is het tijd om de balans op te maken. Behoort het gedrag dat de sollicitant beschreef tot de competenties van de functie? Je kunt hier een subjectieve waarde aan toekennen of werken met een beoordelingssysteem. Door bijvoorbeeld elke competentie afzonderlijk te scoren op een schaal van 1 tot 5 en deze opgeteld de eindscore te laten vormen.  

Bonus: onze laatste tips voor een stralend STARR-gesprek ✨

 1. Vraag naar alle onderdelen van de STARR-methode. Als de hele context bekend is, kan je het gedrag het best beoordelen. 
 2. Ga tijdens het gesprek vooral in op meest recente situaties. Die geven je immers het beste beeld van iemand recente gedrag. 
 3. Stel open vragen en maak aantekeningen. Schrijf op wat iemand zegt en laat je oordeel hier nog even achterwege. 
 4. Vraag door op concrete details. Gaf iemand leiding aan 5 of 50 mensen? Was het budget van het project €5.000 of €50.000? Deze verschillen zijn ook belangrijk om het gedrag te beoordelen. 
 5. En maak tot slot tijdens je gesprek goed en persoonlijk contact. Luister aandachtig naar de kandidaat en gebruik af en toe een beetje humor.😉 

LSD-methode: gespreks- en interviewtechniek in één

Ook LSD is een goede gesprekstechniek voor sollicitatiegesprekken. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het helpt je om beter te begrijpen wat de sollicitant precies bedoelt. Ook kun je hiermee meer informatie achterhalen en het gesprek in goede banen te leiden. Daarnaast is dit ook een hele goede luistertechniek. Kortom, handig voor een goed gesprek! 

Onderdeel 1. Luisteren 

Actief luisteren is een belangrijk onderdeel van de LSD-techniek. Door met aandacht en belangstelling te luisteren laat je de sollicitant merken dat je écht luistert. Dit kan ervoor zorgen dat de sollicitant meer gaat vertellen tijdens het gesprek. Hoe actief luisteren eruit ziet? De vuistregel is: als je kan navertellen wat iemand zojuist heeft gezegd, dan zit je goed. Zo pak je het actief luisteren aan: 

 • Richt je aandacht op je gesprekspartner 
 • Maak oogcontact als je een vraag stelt 
 • Knik of ‘hum’ mee met wat er verteld wordt 
 • Benader je sollicitant altijd op een positieve manier 
 • Ga onbevooroordeeld het gesprek in (zie ook OEN en Nivea verderop)

Onderdeel 2. Samenvatten 

Dit onderdeel van de LSD-techniek helpt je om structuur in het sollicitatiegesprek aan te brengen. Door samen te vatten kun je de hoofd- van de bijzaken scheiden. Je laat zien dat je goed luistert en je kunt checken of je goed hebt begrepen wat er door de kandidaat is verteld. Dat stimuleert de sollicitant om verder te vertellen. 

Samenvatten kan op twee manieren: 

 1. Parafraseren: kort teruggeven wat je qua inhoud hebt gehoord. 
 2. Gevoelsreflectie: de manier waarop iemand vertelt verwoorden en de emotie van je gesprekspartner samenvatten. 

4 tips om supergoed samen te vatten:  

 1. Gebruik een veronderstellende toon bij het samenvatten. 
  Bijvoorbeeld ‘heb ik goed begrepen dat..?’ Zo geef je een sollicitant gelijk de mogelijkheid om aan te geven dat je samenvatting niet klopt en vermijd je dat je dingen invult voor de ander. 
 2. Vat samen in je eigen woorden. Vermijd napapegaaien! 🦜 
 3. Maak je samenvatting kort. Zo blijft het gesprek lekker lopen. 
 4. Houd het concreet. Blijf bij de kern van het verhaal van de sollicitant. Een eigen perspectief op de zaak is niet nodig. 

Onderdeel 3. Doorvragen  

Doorvragen om te doorgronden: hier gaat om bij het laatste onderdeel van de LSD-methode. Als je goede vragen stelt, laat je aan de sollicitant zien dat je oprecht nieuwsgierig en belangstellend bent. Met open vragen nodig je een kandidaat uit om meer te vertellen.
Open vragen...

 • starten met: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Welke of Hoe. 
 • moedigen aan om vrijuit te spreken.
 • helpen je om meer uitleg te vragen aan een kandidaat.  
 • zijn een blijk van interesse.

👉 Let op! Open vragen kunnen er wel voor zorgen dat een sollicitant erg uitwijkt. Stuur daarom in je samenvatting op de richting waar je naartoe wilt. 

5 luistertechnieken tijdens het voeren van een sollicitatiegesprek 👂

Naast het stellen van de juiste vragen, is het natuurlijk ook belangrijk om tijdens het gesprek goed naar de antwoorden van de sollicitant te luisteren. Er zijn een aantal ezelsbruggetjes die je tijdens het gesprek kunnen helpen om een open en nieuwsgierige houding te houden.   

Luistertechniek 1. Wees een OEN 🤯

Wees Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Sta open voor het antwoord van een ander en wees oprecht nieuwsgierig. Geef de sollicitant altijd de kans om zichzelf uit te leggen.  

Luistertechniek 2. Laat OMA thuis 👵

Probeer geen Oordelen of Meningen en Adviezen te geven. Als iemand iets vertelt, roept die vaak direct een referentie op. Probeer dit niet gedrag niet te labelen of hier je oordeel, mening of advies over te geven. Blijf open in je luisterhouding.

Luistertechniek 3. Neem ANNA mee 👭

Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Vul niet zomaar dingen als de sollicitant iets vertelt. Als er iets onduidelijk is of je bent verrast door een antwoord, vraag het dan altijd even na. 

Luistertechniek 4. Smeer NIVEA 💆‍♂️

Niet Invullen Voor Een Ander. Soms vul je te snel dingen automatisch in als iets niet duidelijk is. Vraag daarom altijd dingen na.

Luistertechniek 5. Maak je niet DIK 🤰

Denk In Kwaliteiten. Probeer niet te letten op de dingen die je vervelend of irritant vindt aan een ander. Door verwondering te hebben waarom iemand anders is, sta je open om de kwaliteiten van hem of haar te ontdekken. 

Welke vragen stel je aan een sollicitant? 60 slimme én originele voorbeelden! 

Weet jij al welke vragen je gaat stellen aan de sollicitant? De vragen die jij stelt, geven een beeld van wie jij bent als werkgever. Denk er dus goed en bewust over na welke vragen je meeneemt naar het sollicitatiegesprek! Hieronder zetten we 60 meestgestelde, slimme én originele sollicitatievragen op een rij. 

TIP: Heb je meerdere sollicitanten? Stel dan in ieder gesprek dezelfde sollicitatievragen en noteer de antwoorden op de voor jou belangrijkste vragen. Zo kun je ze achteraf goed vergelijken! 

60 slimme en originele sollicitatievragen

 • 10 meestgestelde sollicitatievragen door werkgevers
  1. Wat spreekt jou aan in deze functie?
  2. Waarom wil je deze baan?
  3. Wat zijn jouw valkuilen?
  4. Wat zijn jouw sterke punten?
  5. Wat zijn drie verbeterpunten?
  6. Waarom past ons bedrijf bij jou?
  7. Wat motiveert jou in je werk?
  8. Wat onderscheidt jou van andere kandidaten?
  9. Waarom zouden we jou moeten aannemen?
  10. Wat zoek je in een baan?
 • 15 slimme vragen om te stellen aan een sollicitant
  1. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
  2. Welke rol pak jij tijdens een overleg?
  3. Wat voor collega zou jij zijn?
  4. Met welk type collega kan jij goed samenwerken?
  5. Waarom ben je weggegaan bij je vorige baan?
  6. Wat voor verantwoordelijkheden had je in je vorige functie?
  7. Kan je een voorbeeld geven van een keer dat je bekritiseerd werd?
  8. Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?
  9. Hoe zou je jezelf willen ontwikkelen in het aankomende jaar?
  10. Hoe denk je dat je eerste maand in dit bedrijf eruit zou zien?
  11. Hoe zou je je werkstijl omschrijven?
  12. Noem eens drie goede eigenschappen die jij niet hebt.
  13. Wat is de grootste prestatie die je ooit hebt geleverd buiten je werk om?
  14. Hoe zou je jezelf in één woord omschrijven?
  15. Wat is volgens jou de sleutel tot een succesvol team?
 • 35 originele vragen om te stellen aan een sollicitant
  1. Wat is je minst leuke eigenschap?
  2. Wat vinden mensen irritant aan jou?
  3. Wat was vroeger jouw droombaan?
  4. Hoe zou jouw beste vriend(in) jou omschrijven?
  5. Waar word jij gelukkig van?
  6. Wat voor type student was/ben jij?
  7. Als je een superkracht zou kunnen krijgen, welke zou dit dan zijn?
  8. Wat wilde je worden toen je klein was?
  9. Wat zou je doen met een miljoen?
  10. Waar kunnen mensen jou voor wakker maken?
  11. Wat is jouw guilty pleasure?
  12. Welke 3 dingen zou jij meenemen naar een onbewoond eiland?
  13. Als iemand een biografie over jou zou schrijven, wat zou de titel zijn?
  14. Welk dier zou jij graag willen zijn?
  15. Wat is je favoriete gerecht?
  16. Als je een wens zou mogen doen, wat zou je dan wensen?
  17. Naar welk concert zou jij altijd nog willen gaan?
  18. Wat maakt het beest in jou wakker?
  19. Waar geef jij het meeste geld aan uit?
  20. Wat is het leukste wat je geleerd hebt van je oma?
  21. Bij welke datum heb jij speciale herinneringen? Waarom?
  22. Welke 3 dingen zou je uit huis meenemen als er brand is?
  23. Wat is je favoriete seizoen van het jaar? Waarom?
  24. Als je morgen wakker kon worden met een nieuwe kwaliteit, welke zou dat dan zijn?
  25. Geef me je beste openingszin!
  26. Wie is jouw celebrity crush?
  27. Wat staat er bovenaan je bucketlist?
  28. Wat staat er in jouw koelkast?
  29. Waar zou jij een verborgen camera ophangen?
  30. Wat is jouw favoriete dag in de week? Waarom?
  31. Zou jij je baan opzeggen als je de loterij wint?
  32. Van wie had jij vroeger een poster boven je bed hangen?
  33. Wat is je favoriete vakantieland? Waarom?
  34. Maak deze zin af: ‘ik kan niet leven zonder…’
  35. Wat is de grootste gok die je ooit hebt genomen?

Laat jij het sollicitatiegesprek liever aan de pro’s over? 

Snappen we. Sollicitatiegesprekken zijn lastiger dan je denkt. Dus voer jij gesprek na gesprek en kom jij er telkens niet uit? Laat het dan aan ons over! Het is vaak effectiever (en goedkoper!) om de sollicitatieprocedure uit handen te geven. Wij weten namelijk precies welke vragen we moeten stellen en kunnen de gesprekstechnieken dromen. Wij fixen die topper voor je in een handomdraai!

Schakel Tempo-Team in!